Združenia na ochranu spotrebiteľa

Združenia poradia ako postupovať v prípade reklamácie a v niektorých prípadoch zastupujú aj spotrebiteľa na súdoch.

www.spotrebiteliask.sk; e-mail: asociaciask@stonline.sk; tel/fax: 052/43 260 47

www.asu.sk; e-mail: asu@pobox.sk; tel.: 048/413 87 08, 0905 657 277

www.instbyv.sk; e-mail: jzapletalova@instbyv.sk; tel/fax: 02/5557 5219, 0903 238 090

www.spotrebitelinfo.sk; e-mail : spotrebitelia@centrum.sk; tel.: 0904 162 123

www.rzs-p.szm.sk; e-mail: rzs-p@inmail.sk; tel.: 0915 930 245

e-mail: infospot@orangemail.sk; tel/fax: 02/52491 911

e-mail: ssp@iqservis.sk; tel.: 055/633 4930

http://www.pravaspotrebitela.sk/

Sekcia ochrany spotrebiteľa na Ministerstve hospodárstva SR
Ing. Zuzana Bírošová, CSc., riaditeľka odboru, 02/4854 2514, birosova@economy.gov.sk

Stanislava Krajčová, sekretariát odboru, 02/4854 2515, krajcova2@economy.gov.sk

Ing. Ján Čimbora, ochrana ekonomických práv, 02/4854 2310, cimbora@economy.gov.sk

Mgr. Soňa Černochová, transpozícia acquis, 02/4854 2319, cernochova@economy.gov.sk

Ing. Jaromír Látal, RAPEX, všeobecná bezpečnosť, 02/48542520, latal@economy.gov.sk

Ing. Zuzana Vaľková, bezpečnosť služieb, Nariadenie č.2006/2004, 02/4854 2524, valkova@economy.gov.sk

JUDr. Michal Servanský, právne záležitosti, 02/4854 2319, servansky@economy.gov.sk

Ing. Peter Gregor, spotrebiteľské združenia, 02/4854 1329, gregor@economy.gov.sk

RNDr. Mária Vrábľová, EURO, spolupráca a informácie, 02/4854 2016, vrablova@economy.gov.sk
Fax: +421 - 2 - 4854 3818


Ak si chcete prečítať subjektívne názory klientov, ktorí využili služby cestovných kancelárií, kliknite si napr. na stránku www.zlacestovka.sk
Upozornenie: Na tejto stránke sú zobrazené názory čitateľov a návštevníkov našich stránok.
3W s.r.o. a p. Bereznanin nepreberá žiadnu zodpovednosť za prezentované názory a ani sa s nimi nemusí stotožňovať.

reklama